Avesta – DALAHÄSTEN

Adress: Get Johannas väg 35, 774 61 Avesta
Öppettider: 10.00 – 18.00 – 26/12 – 30/12
Nyårsafton: kl. 10 – 15